Nieuwe Quick Quality Scan + methode
Vanaf nu is er een nieuwe Quick Quality Scan + beschikbaar, die niet alleen de loggings van de verkeers­regel­apparatuur beschouwt, maar ook een inter­pretatie maakt van het verkeers­kundige functioneren van uw regelingen. Dit nieuwe concept is juist heel belangrijk omdat u met de kale cijfers een onvoldoende beeld heeft van wat er zich écht afspeelt op uw kruis­punt(en).
Praktijk­voorbeeld?
U moet zich eens voor­stellen dat er op de rechtsaf­strook maar weinig verkeer wordt geteld, maar er toch klachten over komen. Uit uw loggings blijkt niet dat voer­tuigen lang zouden moeten wachten voor rood. U ziet geen reden om naar aan­leiding van de klachten het kruis­punt of het regel­programma aan te passen. Maar wat u uit de bestanden niet heeft gehaald, is dat het recht­door­gaande verkeer zó talrijk is, dat de toegang tot de rechtsaf­strook heel vaak geblokkeerd raakt. Dáár blijkt de klacht dus over te gaan! De opstel­strook is dus wel degelijk te kort, maar niet van­wege de hoeveel­heid rechts­af­slaand verkeer maar juist door het recht­doorgaande verkeer. Wie had dat gedacht?
De nieuwe Quick Quality Scan + methode houdt hier wél rekening mee. Door met een specialisten­bril te kijken naar sporen die dit probleem verraden. In dit voor­beeld is dat het afgereden gras op de zij­berm, op de plek van de pijl in de afbeelding links.

Jaren­lange ervaring heeft geleerd dat zo'n bril een grote meer­waarde geeft aan de oplossing van de verkeers­problemen op kruis­punten.

‹‹ weinig rechtsaf­verkeer,
  maar toch is de opstel­strook te kort!