Er is door Microsoft een servicepack uitgegeven voor Microsoft Visual Studio 2010 Express (waar C++ een onderdeel van uitmaakt).
Kijk op de CCOL-servicepagina voor de link naar de compiler voor CCOL-programma's