Tenzij na­drukkelijk anders aan­gegeven berust het auteurs­recht van alle teksten, figuren, tabellen, foto's, geluiden, muziek, enzo­voorts, op deze website en de subpagina's op deze site bij Hans van Meurs.
Het auteurs­recht op de logo's van de bedrijven en instellingen die op deze website worden getoond berust bij die betreffende bedrijven en instellingen.

Met uit­zondering van de muziek mag de informatie op deze web­site waarvan het auteurs­recht berust bij Hans van Meurs voor andere publicaties worden gebruikt, mits:

  • de teksten, figuren, tabellen, foto's, enzovoorts, on­gewijzigd, on­verminkt, ondeel­baar en zonder weg­latingen worden gebruikt; én
  • de precieze bron­vermelding: “bron: Hans van Meurs, (www.hansvanmeurs.eu)” duide­lijk zicht­baar en lees­baar wordt op­genomen en voorzien van hyperlink; én
  • er geen geld en/of goederen en/of tegen­prestatie voor wordt gevraagd of gegeven, of er anderszins (financieel) voordeel mee wordt behaald; én
  • niets wordt ge­decompileerd of anders­zins wordt herleid tot de bron; én
  • bij Hans van Meurs melding wordt gemaakt van het gebruik (zie ook de contact­pagina); én
  • deze voor­waarden als ketting­beding worden overgenomen en doorgegeven.

Indien u enige informatie uit deze web­site anders wilt gebruiken dan onder de boven­vermelde voor­waarden, kunt u zich vooraf met een gemotiveerd verzoek tot Hans van Meurs wenden (zie ook de contact­pagina).

Hans van Meurs behoudt zich na­drukkelijk alle rechten voor.
Ondanks de zorg­vuldig­heid die bij de samen­stelling van deze web­site in acht is genomen, stelt Hans van Meurs zich niet aan­sprakelijk voor de inhoud van welke informatie dan ook, noch voor eventuele schade of volg­schade, ontstaan door enig gebruik van deze website.

Reageer op dit bericht