Uw privacy is gewaarborgd:
Hans van Meurs bewaart geen gegevens van u, anders dan uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en eventuele andere gegevens om contact met u te kunnen opnemen. Geen van deze gegevens staan in een Cloud, op externe servers of dergelijke. Deze website plaatst geen cookies of andere privacygevoelige data op om het even welk systeem. Door te e-mailen geeft u toestemming om de bovenvermelde gegevens te bewaren voor het aangegeven doel. U kunt de van u bewaarde contactgegevens opvragen en eventueel laten corrigeren middels het contactformulier op deze website.