Bij de totstand­koming van de CROW-uitgave 213 “Handboek Verkeers­lichten­regelingen” heb ik als project­leider een wezen­lijke bijdrage mogen leveren aan het standaardiseren van verkeers­regel­technische oplossingen in Nederland. Vanuit mijn lidmaat­schap aan de CVN (Contact­groep Verkeers­regel­technici Nederland) kon ik dat verder uit­dragen. Momenteel neem ik deel aan de werkgroep Herziening CROW-richtlijn 111 “Richt­lijn ontruimings­tijden verkeers­regel­installaties”.

Ik heb aan de wieg gestaan van de brede toepassing van CCOL en RWS-C in Nederland, begin jaren ’90. Daarna heb ik cursussen hiervoor ontwikkeld en daarbij heb ik ook vele malen ook zelf als docent opgetreden. Veel van deze cursussen worden nu nog steeds aangeboden!

Mijn kennis heb ik ingezet om te komen tot standaardroutines, waarmee de verkeersregeltechniek weer wat eenduidiger kan. Mijn missie is het dat op een moment een weggebruiker door de eenduidigheid in verkeers­regel­programmering niet meer kan zien in welke stad of provincie hij/zij is. En dat gaat veel verder dan alleen maar groen-geel-rood. Denkt u bijvoorbeeld aan de coördinaties of groene golven. Daar valt nog zeer veel aan te verbeteren!

Zie de links voor nadere verwijzingen naar organisaties en documenten

Op deze pagina kunt u lezen welke activi­teiten ik vak­matig ontplooi. U ziet dat er binnen het specia­lisme van het verkeers­­management en de verkeers­­­regel­­­techniek nog een grote variatie aan werk­­zaam­heden bestaat.

1. Kennis verzamelen en verspreiden
  Ten aanzien van verkeers­kunde in het algemeen, (stedelijk) verkeers­management, verkeers­regel­techniek, programmering en verkeers­regel­automaten:
 • voor­drachten, lezingen
 • discussie­groepen, forums
 • cursus­ontwikkeling, cursus­leiding
 • docent vak­cursussen
 • 2. Verkeers­regel­installaties (“VRI’s”)
   Realisatie, beheer en onderhoud van verkeers­regel­installaties, toerit­doseer­installaties, andere wegkant­systemen en in-car­systemen:
 • projectleiding
 • ontwerp­berekeningen en –tekeningen
 • evaluatiestudies
 • noodzaak­bepaling verkeers­regel­installaties
 • voorrangs­kruising– en rotonde­vergelijking
 • varianten­studies
 • complexe coördinatie– en door­stromings­studies
 • groene golven
 • netwerk­regelingen
 • open­baar vervoer priori­teiten (VECOM, SICS, KAR)
 • simulatie– en optimalisatie­studies
 • bestek­schrijven, RAW-besteksmethodiek
 • (Europese) aanbestedingen
 • specificaties
 • kosten­ramingen
 • programmering (CCOL)
 • afname van verkeers­regel­automaten
 • in bedrijf­stellingen
 • 3. Productontwikkeling, management
   Project­leiding en management van organisatie rondom:
 • product– en systeem­concept­ontwikkeling (dynamisch) verkeers­management
 • opzet func­tionele stan­daarden, standaard­specificaties en –proce­dures
 • ontwerpen Plannen van Aanpak, onderzoeks­opzetten, project­kosten­begrotingen
 • leiding­geving ontwikkel– en project­groepen (ad hoc, ad interim)
 • visie­ontwikkeling
 • afdelings­management
 • 4. Publieksondersteuning
   Diverse onder­steunende verkeers­kundige werk­zaam­heden voor ‘de goede zaak’:
 • onder­steuning wijk– en buurt­verenigingen
 • belangen­behartiging getroffenen verkeersongevallen, en
 • hulp ongevals­onderzoek voor (nabestaanden van) verkeers­slacht­offers.
     Neemt u hiervoor s.v.p. apart contact op, u krijgt dan een link naar een speciale pagina over dit onderwerp.