CURRICULUM VITAE: Hans van Meurs

Het CV op deze web­site omvat gegevens omtrent mijn op­leiding, diplo­mering, arbeids­verleden, activi­teiten (taak­veld), compe­tenties (kennis­veld), publicaties, projec­ten en lid­maat­schappen. Dit alles vanuit profes­sioneel per­spec­tief.

Klik hier voor het gehele curriculum vitae