Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“MVO”)

Hans van Meurs voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan het “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” en aan “Duurzame Groei” voor de zakelijke dienst­verlening. Dit betekent dat er maatregelen zijn genomen en afspraken vastgelegd om milieu- en maatschappij­vriendelijk te ondernemen:

 1. Energie­verbruik (verlichting, warmte) en water­verbruik
  • zonnepanelen
  • geheel uitzetten computers (zie verder “computers en rand­apparatuur”)
  • energie­zuinige verlichting
  • verwarming staat alleen aan in de ruimtes die worden gebruikt
  • hergebruik warmte door middel van warmte­terugwinning met warmte­pomp­boiler
  • verlichting is vervangen door energie­zuinige soorten
  • als kantoor­ruimte is gekozen voor een ruimte binnen de geïsoleerde zone van het gebouw
  • de gekozen kantoor­ruimte is ’s zomers de koelste ruimte van het gebouw, daarom is er geen air­conditioning aanwezig
  • milieu­vriendelijk reizen (zie verder “reizen, congestie en brandstof­verbruik”)
 2. Computers en randapparatuur
  • instelling van PC’s en andere apparaten op “vanzelf uit­schakelen”
  • computers en rand­apparatuur “uit” in plaats van “stand-by”-stand
  • printers geheel uit­geschakeld buiten kantoor­tijd in plaats van “stand-by”
  • alle CRT-beeld­schermen vervangen door energie­zuinige LCD– of LED-beeld­schermen
  • waar mogelijk oplaad­bare batterijen in gebruik genomen
 3. Reizen, congestie en brandstofverbruik
  • kantoor aan huis, dus geen woon-werk-kilometers, bijdrage aan vermindering congestie (onderdeel Het Nieuwe Werken)
  • stand­plaats in nabijheid van open­baar vervoer (bushalte 400m, station 1200m)
  • reizen zo veel mogelijk per openbaar vervoer
  • aanschaf personen­auto volgens Duitse “Umweltplakette” groene categorie (“4”)
  • administratie van kilometers inclusief permanent volgen van verbruiks­cijfers
  • op spanning houden en tijdige vervanging van auto­banden
  • gebruik van antici­perende rij­techniek
  • actief spits­mijdend reizen, afspraken buiten kantoor rekening houdend met spits­uren
  • verre reizen zo veel mogelijk gecombineerd met andere afspraken in de buurt en op dezelfde dag
  • vervoer­wijze­keuze zo efficiënt mogelijk naar energie­verbruik en CO2-uitstoot per persoon­kilometer
 4. Duurzaamheid
  • afgeschreven CRT-schermen zijn milieu­vriendelijk afgevoerd
  • papier­verbruik verminderen en zoveel mogelijk digitaal produceren en archiveren
  • standaardprinter op PDF-writer ingesteld om papier te besparen
  • uit­sluitend op papier printen indien beslist nood­zakelijk
  • standaard dubbel­zijdig printen, en meestal zelfs “booklet” printen (2×2 pagina’s op één vel papier)
  • standaard zwart-wit afdrukken, kleurencopieën uitsluitend indien nood­zakelijk
  • hergebruik en langere afschrijvings­termijn voor mobiele telefoons hanteren
 5. Veiligheid en gezondheid
  • aanwezigheid brand­melders
  • meerdere vluchtwegen
  • ARBO-goed­gekeurde bureau­stoelen
 6. Maatschappelijke betrokkenheid
  • extra toegankelijk voor studenten in het werkveld (bijvoorbeeld door gebruik van niet-commerciële tarieven)
  • verkeers­kundige onder­steuning slacht­offers verkeers­ongevallen door middel van ongevals­analyse
  • betrokken­heid in het vak­gebied door vak­kennis dienst­baar te stellen aan slachtoffer­hulp
  • eerlijke handel, met uitsluiting van corruptie en voorkeurs­behandeling
  • streven naar ten minste 20% van de werktijd aan ont­plooi­ing, ontwikkeling
  • innovatief en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, ras, geloof, geaard­heid of welk onder­scheid dan ook
  • samen­werking te zoeken met opleidings­instituten, zelf actief zijn in kennisoverdracht
  • vak­technische, innova­tieve bijdrage leveren aan verkeersveilig­heid, door­stroming en milieu (brandstof­verbruik, uitstoot schade­lijke stoffen)