Hieronder treft u een overzicht aan van de projecten waaraan ik heb gewerkt.


 • Realisatie tram­prioriteiten te Rotterdam
 • Ontwerp gecoördineerde regelingen te Brunssum
 • Ontwikkeling nieuwe regel­structuur voor Amstelveen­lijn te Amsterdam
 • Programmering toerit­doseer­installatie te Zoetermeer
 • Implementatie CVN-interface in verkeers­regel­apparatuur voor zowel CCOL als voor RWS–C
 • Cursus­leiding en docent CCOL en CVN-inter­face, met open inschrijvingen
 • Ontwerp programma­generator voor regel­technische programma’s
 • Projectcoördinatie verkeers­regelingen
 • Project­leiding, specificatie, programmering, optimalisatie en simulatie­studie zes gekoppelde regel­installaties Traverse Dieren
 • Evaluatie­studie toerit­doseer­installatie met Fuzzy-Logic te Zoeter­meer
 • Project­leiding, specificatie en programmering drie gecoör­dineerde regelingen N65 te Vught
 • Verkeers­studie ontsluiting terrein Academisch Zieken­huis te Nijmegen
 • Project­leiding evaluatie­studie vrachtwagen­inhaalverbod A50
 • Doorstromings­studies N271 Swalmen
 • TRANSYT-studie A73 Roer­mond
 • Regel­technische evaluatie en verkeers­veiligheid geregelde kruis­punten te Maarn en Rhenen
 • Ontwikkeling standaard­bibliotheek voor verkeers­regelingen COBALT
 • Specificatie en programmering vier verkeers­regelingen met bus­wissel­strook te Breda, inclusief aansturing wisselstrook­lichten
 • Organiseren en les­geven cursussen verkeers­regel­techniek en –programmering (voor beginners en gevorderden)
 • Testen regel­technische software COCON voor Windows
 • Project­leiding en ontwikkeling regel­technische standaard­software
 • Implementatie­studie Korte Afstand Radio (K.A.R.) voor geconditioneerde bus­prioriteit te Maastricht en Apeldoorn
 • Project­leiding verkeers­technische haal­baarheid tijdelijke bruggen RWS
 • Advisering verkeers­kundige inpassing Hoog­waardig Open­baar Vervoer Zuid­tangent Schiphol en omgeving
 • Advisering implementatie K.A.R. Zuid­tangent Schiphol en omgeving
 • Samen­stellen en doceren diverse in–company­cursussen verkeers­regel­techniek
 • Redactie en project­leiding Handboek Verkeers­lichten­regelingen CROW
 • Ontwikkeling en cursus­leiding verkeers­technische excursies
 • Ontwikkeling individueel dynamisch snelheids­adviserings­systeem ODYSA voor onder­liggend wegen­net
 • Ontwikkeling EcoGop: kwalitatief hoog­waardige voetgangers­oversteek­voorzieningen met video­camera's, dynamische weg­markering, wachttijd­voorspelling en program­mering in RWS–C
 • Introductie en project­management verkeers­technische ontwerp–, evaluatie– en simulatie­software COCON en LISA+, voor rotondes en (on)geregelde kruis­punten
 • Introductie VRI–beheer­pakket VERA+ in Nederland
 • Inhoudelijke project­leiding diverse verkeers­regel­technische studiedagen
 • Beheer­plan VRI's en beweeg­bare weg­afsluitingen te Barendrecht
 • Diverse stage– en afstudeer­begeleidingen
 • Opstellen offertes en project­voorstellen (PvA's)
 • Diverse detacheringen
 • Product­ontwikkeling Verkeers­regelautomaat ‘EC2” voor duits­talige markt
 • Docent cursus Traffic­management and controlling, Peek-staff Polen
 • Ondersteuning adviseur People­mover Capelle a/d IJssel
 • Ontwikkeling standaard­specificatie verkeers­regelingen, Peek Traffic
 • Docent interne cursus CCOL en verkeers­regel­techniek voor niet-programmeurs, Peek Traffic
 • Advisering en specificatie voor een streng geregelde kruis­punten, gemeente Oss
 • Initiëren en opzetten intern opleidings­programma Consultancy, Vialis
 • Docent interne cursus CCOL, TRANSYT en verkeers­regel­techniek, Vialis
 • Onderzoek & advies door­stroming centrum­route Purmerend
 • Programmering verkeers­regelingen Oosterhout
 • Ondersteuning opzetten Groene Golven
 • RAW-bestekken opstellen
 • Ontwerp­schetsen voor her­inrichting geregelde kruispunten
 • Ontwikkeling ‘Instructie­handboek VRI'svoor kantonniers

Reageer op dit bericht