Aangenaam kennis met u te maken!Hans van Meurs
Graag stel ik mij even aan u voor.

In 1985 studeerde ik af aan de toenmalige VAT (“Verkeers­akademie Tilburg”, de latere NHTV Nationale Hoge­school voor Toerisme en Verkeer te Breda). Ik heb daar onder andere de speciali­saties verkeers­regel­techniek, verkeers­veiligheid en openbaar vervoer gevolgd.

Na mijn afstuderen heb ik gewerkt bij de firma’s Nederland-Haarlem en later Siemens. Aldaar heb ik onder andere in samen­werking met software­deskundigen de CVN–C-interface en de programmeer­pakketten RWS–C en CCOL in de toen­malige regelaar geïmplementeerd.

Negen jaren later vond ik het tijd om eens de adviserende kant van het vak te leren. Bij DTV Consultants werd veel van de eigen inven­tiviteit gevraagd, dat lag mij wel. Ik heb in die tijd ook vaak cursussen en presen­taties ontwikkeld en gegeven; erg zwaar, maar ont­zettend leuk om te doen. En aan de hoge cursisten­waarderingen te merken beviel het hen ook goed. Daar ben ik best trots op! Vanaf 2002 was ik directeur grootaandeelhouder van DTV Consultants. Later werkte ik als productmanager voor Peek Traffic.

In april 2010 heb ik besloten zelf­standig verder te gaan en heb daarom Hans van Meurs v.o.f. op­gericht. Ik kan daardoor nog gerichter ad­viezen geven over met name verkeers­regel­techniek, door­stroming, regel­geving, ontwikke­lingen, enz. enz. Ik hoef nog lang niet stil te zitten…

Hans van MeursHopelijk kom ik ook ú binnen­kort tegen en dan hoor ik graag wat u bezig houdt in dit blijvend boeiende vak­gebied. U mag uw verhaal ook op de e–mail zetten. Ik reageer gegaran­deerd!