Waarom deze pagina?

Met deze vernieuwde website is het nu mogelijk u optimaal van verkeersregeltechnische kennis te voorzien. Dat betreft in eerste instantie de regeltechniek zélf. Bij de totstandkoming van de CROW-uitgave 213 “Handboek Verkeerslichten” heb ik als projectleider een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het standaardiseren van verkeersregeltechnische oplossingen in Nederland. Vanuit mijn lidmaatschap aan de CVN (Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland) kon ik dat verder uitdragen.

Ik heb aan de wieg gestaan van de brede toepassing van CCOL en RWS-C in Nederland, begin jaren ’90. Daarna heb ik cursussen hiervoor ontwikkeld en daarbij heb ik vele malen ook zelf als docent opgetreden. Veel van deze cursussen worden nu nog steeds aangeboden!

Mijn kennis heb ik ingezet om te komen tot standaardroutines, waarmee de verkeersregeltechniek weer wat eenduidiger kan. Mijn missie is het dat op een moment een weggebruiker door de eenduidigheid in verkeersregelprogrammering niet meer kan zien in welke stad of provincie hij/zij is. En dat gaat veel verder dan alleen maar groen-geel-rood. Denkt u bijvoorbeeld aan de coördinaties of groene golven. Daar valt nog zeer veel aan te verbeteren!


Wilt u op de hoogte worden gehouden van toekomstige aanvullingen?

Geef u dan op voor een e-mailbericht zodra er meer is. U ontvangt dan een bericht zodra een servicepagina is uitgebreid (maximaal eens per maand, gegarandeerd spamvrij).

Reageer op dit bericht