14.DEC.2011/HvM

 7. 10 rondjes per seconde

Alle code in een CCOL-applicatie moet bij voorkeur minstens 10 x per seconde kunnen worden door­lopen. Dat is op uw PC geen probleem, daar haalt uw applicatie met gemak het honderd- en zelfs duizend­voudige. In een processor in de industriële omgeving zoals die van een verkeers­regel­automaat, ligt dat toch wat kritischer: de processor en de print­platen moeten grote temperatuur­schommelingen aankunnen, ook de vochtig­heid waar­onder uw verkeers­regelaar moet blijven functioneren verschilt nogal van die van uw bureau-PC. U wilt bijvoor­beeld uw regel­automaat ook bij vorst of bij regen kunnen openen. Terwijl het in de kast aan­genaam warm is, krijgen de onder­delen bij het openen van de kast met een enorme temperatuur­val te maken. Dat stelt nu eenmaal harde eisen aan de hard­ware, zoals de dikte van de koper­banen op de print­plaat en de fysieke eigen­schappen van de elektro­nische onder­delen.

Betrouwbaarheid
Van uw PC is het niet erg om af en toe de CTRL-ALT-DEL-knop te bedienen, maar op straat kan dat natuur­lijk niet. Dus de hard­ware moet ook nog eens uiter­mate betrouw­baar zijn en natuur­lijk fail-save (“veilig falen”, als het fout gaat, dan naar de veilige kant; het mag bij fouten in ieder geval niet ónveiliger worden). En wat dacht u van alle processen waar een verkeers­regel­automaat op straat nog meer aan­dacht aan moet besteden, zoals het samplen van detec­toren en andere ingangs­signalen, het bij­houden van de exacte tijd, het voeren van de communi­catie op afstand, het afhandelen van alle commando's en beelden op het bedienings­paneel, de parameter­administratie, het synchro­niseren met andere verkeers­regel­automaten, de verschillende processen die de gewenste uitgans­signalen moeten door­lopen alvorens het buiten­beeld mag veranderen, de battery-backup, de afhandeling van de CVN-interface aan de proces­besturings­kant, …

Afspraken
Het is daarom niet zo verwonder­lijk dat in de CVN-inter­face de afspraak is neergelegd dat het gewenst is om tenminste 10 systeem­rondjes per seconde te kunnen draaien (dat is het aantal keren per seconde dat de gehele applicatie wordt afgehandeld). Hardere afspraken dan “gewenst” kunnen niet worden gemaakt, omdat de fabri­kanten van de verkeers­regel­automaten geen verant­woording hebben over de inhoud van de CCOL-applicatie: die wordt hun vaak van buiten­af aan­geleverd. Zij hebben zelf geen invloed op de complexiteit van de aan­geleverde applicatie. Daardoor kunnen zij niet op voorhand afspreken dat die 10 rondjes per seconde bij elke automaat daad­werkelijk haal­baar zijn. Desal­niettemin kan de huidige generatie verkeers­regel­automaten ook de moeilijkere applicaties nog wel aan. Maar veel hangt daarbij af van de manier waarop het applicatie­programma is geprogrammeerd. Lees daarover meer in tip 8 “Slim gebruik functie system_application()”.

Mag ook meer
Wat vaak ten onrechte wordt gedacht is dat de tien rondjes per seconde verplicht zijn, en dat de automaat exact tien rondjes per seconde moet draaien. Dat is namelijk niet zo. Indien een verkeers­regel­automaat meer dan tien rondjes per seconde kan draaien, is er niets op tegen om dat dan ook te doen. Het buiten­beeld kan dan dus vaker dan tien keer per seconde worden bijgewerkt: dat kán, maar het hóeft niet. Er is niets op tegen. Bij CCOL is het zo dat zelfs in dat geval alle systeem­tijden (tijd van de dag, tiende seconde­timers, e.d.) goed worden afgewikkeld. CCOL is daar­tegen beveiligd, of op voor­bereid, zo u wilt. Het voordeel zit 'em vooral in een snellere reactie op detectie­pulsen en “keten­reacties” in de applicatie.

Mag ook minder
Andersom kan ook: Indien de applicatie dusdanig groot is dat de verkeers­regel­automaat meer tijd per rondje nodig heeft dan 0,1 seconde, dan mag de applicatie ook minder vaak worden afgehandeld. Ook dát kan CCOL prima afhandelen, al is het in het verleden nog wel eens voor­gekomen dat de proces­besturing daar niet op ingericht bleek. U kunt daar tijdens de FAT (fabrieks­afname) op testen.

Meer weten?
Voor meer infor­matie over dit onder­werp, of hoe u een FAT moet inrichten kunt u de onder­staande reactie­mogelijkheid gebruiken.


Index van CCOL-onderwerpen


Reageer op dit bericht