27.APR.2011/HvM

 5. Eisen CVN-C interface altijd zelf nog aanvullen

De CVN-C interface schrijft voor dat de opdrachtgever van een verkeersregeltoestel de kruispuntafhankelijke gegevens moet aanleveren. De beschrijving van de CVN-C interface geeft een opsomming van de onderdelen die daar onder vallen. Die lijst is hieronder weergegeven en aangevuld met enkele belangrijke onderdelen waarvan de ervaring leert dat die meestal worden vergeten.


 • Het wel of niet aanwezig zijn van de RS232c-poort in het regeltoestel
 • De instellingen voor de communicatie via de RS232c-poort
 • De kruispunt­afhankelijke gegevens:
  – configuratie van het regeltoestel
  – conflictmatrix, (garantie) ontruimings­tijden
  – minimum en maximum groen-, geel-, rood­tijden
 • De indeling van de CIF_GUS[]  *)
 • De indeling van de CIF_IS[]  *)
 • De codering van de overige in- en uitgangs­signalen  *)
 • De aanvullende codering voor de ingangs­signalen van detectoren (zoals type detector)
 • De codering van de overige elementen van de CIF_GPS[] en CIF_WPS[] (komt niet vaak voor)
 • De gewenste uitwerking van niet-standaard CVN-C coderingen (komt niet vaak voor)
 • De indeling van de parameter­buffers  *)
 • Het indien gewenst laten verzorgen van functies voor tellingen, snelheids­metingen etcetera
 • Het wel of niet aan­sturen in het buiten­beeld van de overige uitgangs­signalen, tijdens het in- of uit­schakelen of het knipperen of doven van de regel­installatie, de zoge­naamde toestand 1, 2 of 4 van de (rest)norm NEN3384 (denk aan knipper­bakken, file­waarschuwings­lichten, verschijn­lichten “rechtsaf voor fietsers vrij”, ratel­tikkers, LED&#039s op het bedien­paneel, …)
 • Het wel of niet opvolgen door de proces­besturing, van de commando’s die door de applicatie in de CIF_WPS[] worden geschreven

*) de zoge­naamde defines, vast onder­deel van elk C-verkeers­regel­programma

naar aanleiding van paragraaf 6.3 uit “De CVN C-interface”, versie 3.2

Bestekstekst
Indien u assistentie nodig heeft voor het opstellen van een bestekstekst voor het bovenstaande, dan kunt u daarvoor contact opnemen.


Index van CCOL-onderwerpen


Reageer op dit bericht