26.JAN.2011/HvM

 2. CVN-C-interface en ANSI-C

Dit onderwerp behandel ik ook in de cursussen ‘Toolkit-CCOL’.
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch of via het reactieformulier bereiken.

In 1992 is de eerste CVN-C-interface gedefinieerd. Daarbij is afgesproken dat ANSI-C zou worden gebruikt en dus geen C++! ANSI-C is de wereld­wijd afgesproken standaard voor het gebruik van de taal C. Dat was nodig omdat verschillende uitgevers van compilers allerlei eigen functies, globals en macro’s uitbrachten, die onderling niet compatibel zijn. Aangezien de fabrikanten van verkeers­regel­toestellen niet allemaal dezelfde compiler gebruiken is het van belang dat de applicaties in ANSI-C zijn geschreven.

Fabrikantonafhankelijk
Een bekend voorbeeld is het gebruik van de dubbele slash (“//”) voor commentaar. Dat is geen ANSI-C en het is daarom conform de CVN-afspraken niet toegestaan. Ook genest commentaar (commentaar binnen commentaar) is niet toegestaan, ofschoon enkele fabrikanten het gebruik ervan wel ondersteunen. Als een applicatie statements bevat die geen ANSI-C zijn, dan is deze applicatie dus ook niet meer fabrikant-onafhankelijk!

U kunt met de huidige C++ compilers gerust programmeren en testen: stel de compilersettings dan wel zo in dat ze toetsen op het gebruik van ANSI-C en daarmee specifieke C++ instructies als een fout melden, of tenminste als een warning.

Literatuur en internet
Meer weten over het gebruik van commentaar in C-programma’s? In de literatuur en op internet is erg veel documentatie te vinden: GBdirect heeft “The C book” gepubliceerd. Over het gebruik van commentaar in broncode schrijft het:

Comment is introduced to a C program by the pair of characters /*, which must not have a space between them. From then on, everything found up to and including the pair of characters */ is gobbled up and the whole lot is replaced by space. (…) A consequence of the rule for the end of comment is that you can’t put a piece of comment inside another piece, because the first */ pair will finish all of it. This is a minor nuisance, but you learn to live with it.

Meer informatie
Meer lezen? Kijk op The C Book §1.3.2 voor meer informatie.
Meer in het algemeen: The ANSI C specification door William Waite.

Dit onderwerp behandel ik ook in de cursussen ‘Toolkit-CCOL’.
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch of via het reactieformulier bereiken.


Index van CCOL-onderwerpen


Reageer op dit bericht