17.APR.2011/HvM; 15.APR.2012/HvM

 4. Minuten­timers in CCOL (TM_type)

Dit onderwerp behandel ik ook in de cursussen ‘Toolkit-CCOL’.
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch of via het reactieformulier bereiken.

Anders dan bij seconden- en tiende­seconden­timers lopen minuten­timers in CCOL níet exact gelijk vanaf het moment van (her)­starten. Dat komt doordat minuten­timers (“TM_type”) zich ophogen bij elke minuut­doorgang van de klok. Dit betekent dat wanneer een minuten­timer is gestart, de eerst­volgende minuut­overgang al tussen 0,1 en 59,9 seconden kan plaats­vinden. De eerste minuut van een minuten­timer zal dus bijna altijd korter duren dan 60,0 seconden.

Dit verschijnsel is voor een minuten­timer geen probleem omdat er tijden mee worden uit­gemeten, waarvan het er in de regel­techniek niet op aan komt dat de instelling van bijvoorbeeld 60 minuten exact 3600,0 seconden moet duren. Is dat om een of andere reden wél de bedoeling, dan is de minuten­timer geen geschikt element. Geadviseerd wordt om dan een seconden­timer toe te passen (“TS_type”).

Hoe in te stellen?

/* TIJDELEMENTEN */
/* ––––––––––––– */
   T_code[t_voorbeeld]=“voorbeeld”;  T_max[t_voorbeeld]=60;  T_type[t_voorbeeld]=TM_type;

Of nog beter volgens de macro Tm (zie tip 1):

/* Tm(––––index––––, –––––naam–––––, –waarde–, –––––type––––– ); */
/* ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– */
   Tm(  t_voorbeeld,    “voorbeeld”,       60,        TM_type );
   Tm(  ...........,    “.........”,       60,        TM_type );
   Tm(  ....enz....,    “...enz...”,       60,        TM_type );

Dit onderwerp behandel ik ook in de cursussen ‘Toolkit-CCOL’.
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch of via het reactieformulier bereiken.


Index van CCOL-onderwerpen


Reageer op dit bericht