Quick Quality Scan +

Functioneel onderhoud VRI’s
Na de plaatsing van een verkeers­regel­installatie moet het onder­houd goed worden geregeld. Te vaak blijft dat beperkt tot het elektro­technisch draaiend houden van de installatie. Dit is het minimaal nood­zakelijke onder­houd.

Het is al langer bekend dat het verkeers­technisch functioneren per jaar zo’n 3 tot 4% achter­uit gaat, als gevolg van veranderde verkeers­patronen, verkeers­intensiteiten, mobiliteits­gebruik, enz. Zelfs wanneer een weg­beheerder geen enkele wijziging doorvoert, zorgen andere ontwikkelingen er wel voor dat het verkeers­beeld verschuift.

Op deze manier blijft er na enkele jaren niet veel meer over van het verkeers­technische functioneren van een verkeers­regel­installatie. Terwijl daar nou juist zo veel geld in is geïnvesteerd.

Dat verdient beter!

Quick Quality Scan +
Het is aan te raden om ten­minste elke drie jaar naar het verkeers­technische functioneren van de VRI’s te kijken. Met een Quick Quality Scan + krijgt u heel snel een indicatie van het presteren van uw verkeers­regeling. Hans van Meurs v.o.f. kan u een Quick Quality Scan + aanbieden.

Vanuit de jaren­lange ervaring met verkeers­regel­installaties is een unieke methode opgezet, waarmee u méér informatie over uw verkeers­lichten krijgt dan met de kwaliteits­centrale alléén. Indien u de beschikking heeft over MV-files of de VLOG-files, dan zijn die heel goed te gebruiken voor een eerste indruk van het presteren van uw kruis­punt(en). U kunt ze bijvoorbeeld bekijken met de door IT&T gratis ter beschikking gestelde viewer. Voor uitgebreidere analyse is deze viewer echter niet geschikt. Zelfs als u de uitgebreidere analyses met de KWC uitvoert, mist u toch echt enkele essentiële onderdelen:


Hoe komt het toch dat fietsers klagen dat ze te lang moeten wachten voor rood?
Meer­waarde
Er is méér mogelijk! Want ziet u met de KWC-bestanden ook:

  • hóe de weg­gebruikers gebruik maken van uw voor­zieningen? Is dat zoals u dat had gepland? En zo nee, waarom niet? En is dat dan erg? Of moet u er wat aan doen? En wát dan?
  • heeft de verkeers­regeling wel de beste fase­volgorde? Of kan dat beter? En hoe pakt een verkeerde fase­volgorde uit? Wat is het effect ervan? Hoe nood­zakelijk is een wijzi­ging?
  • hoe de verkeers­regeling effi­ciënter kan, ook al staan er geen files? Misschien is de opstel­lengte wel voldoende, maar wat zegt dat over het efficiënt gebruik ervan?
  • dat een bus zich niet in- én uitmeldt? En hoe komt dat dan? Komen de KAR-meldingen allemaal wel goed door? Staat de KAR-antenne goed afgericht?

Dat vraagt allemaal om méér inzicht dan het ‘ophoesten van getallen’. Ik kijk ook áchter de cijfers!

Ander voorbeeld
Een wille­keurig kruis­punt, met verkeers­lichten geregeld. U moet zich eens voor­stellen dat er op de rechtsaf­strook maar weinig verkeer wordt geteld, maar dat er toch klachten over “te lang wachten voor rechtsaf” komen. Uit uw loggings blijkt niet dat voer­tuigen lang zouden moeten wachten voor rood. U ziet geen reden om naar aan­leiding van de klachten het kruis­punt of het regel­programma aan te passen. Maar wat u uit de bestanden niet heeft gehaald, is dat het recht­dóór­gaande verkeer zó tal­rijk is, dat de toegang tot de rechtsaf­strook heel vaak geblokkeerd raakt. Dáár blijkt de klacht dus over te gaan! De opstel­strook is dus wel degelijk te kort, maar niet vanwege de hoeveel­heid rechts­af­slaand verkeer maar juist door het recht­doorgaande verkeer. Wie had dat gedacht?
De nieuwe Quick Quality Scan + methode houdt hier wél rekening mee. Door met een specialisten­bril op, te kijken naar sporen die dit probleem verraden! In dit voorbeeld is dat het afgereden gras in de zijberm (op de plek van de pijl in de afbeelding links en de rode cirkel op de foto rechts). Jaren­lange ervaring heeft geleerd dat zo’n bril een grote meer­waarde geeft aan de oplossing van de verkeers­problemen op kruis­punten.
Weinig rechtsaf­verkeer, maar toch is de opstel­strook te kort, te be­oor­delen aan het afgereden gras in de berm, zie:

de rode cirkel ››
‹‹ het bruine drie­hoekje
Ook een Quick Quality Scan + laten uitvoeren?
Hier­boven heeft u iets gezien van mijn methode. Met de Quick Quality Scan + methode kan ik u de inzichten verschaffen waar u concreet wat mee kan verbeteren, vaak zonder dat het iets kost.U kunt een Quick Quality Scan + laten uitvoeren op inci­dentele basis, contractueel op afroep, of in een gunstig abonnement. Of het nu om één kruispunt gaat, of over een hele stad, met deze methode haalt u een maximaal rendement uit uw verkeers­lichten!
En wilt u de scan uit­breiden? Op verzoek kan ik de scan op maat aanvullen, zodat u een rappor­tage ontvangt, helemaal op úw wensen afgestemd!

Meer informatie
Neemt u voor meer informatie over de Quick Quality Scan + contact op via onderstaand contactformulier:

Reageer op dit bericht